Rodzice ucznia II klasy liceum

Weronika i Bartek

Rodzice ucznia II klasy licealnej

“Przez lata nie potrafiliśmy sobie poradzić z problemem dysleksji mojego syna. Sytuacja stała się naprawdę poważna w drugiej klasie liceum, gdy dodatkowo okazało się, że klasa, do której uczęszczał mój syn z powodu ciężkiej choroby nauczycielki, została praktycznie bez opieki wychowawcy. Wychowawczyni była jednocześnie nauczycielką j. polskiego, która miała przygotować klasę do matury. Ciągłe zastępstwa nauczycieli, potęgowały słabe wyniki w nauce mojego syna. W efekcie problemy z zapamiętywaniem materiału przełożyły się na zniechęcenie i ogólny brak motywacji do nauki. Korepetycje, czy też praca własna w żaden sposób nie załatwiały problemu. Sytuacja uległa zmianie praktycznie już po pierwszych paru spotkaniach z Panią Wiesławą. Systematycznie ze spotkania na spotkanie, motywacja do nauki mojego syna wzrastała. Pani Wiesława nauczyła mojego syna jak radzić sobie samemu z problemami dysleksji. Jak się uczyć, jak zapamiętywać, jak opracować i przygotować duże porcje materiału do jego zaliczenia. Pod koniec drugiej klasy syn zdecydował, że zamiast dotychczasowej fizyki będzie zdawał na maturze rozszerzenie z geografii. Aby tak się stało, przez wakacje musiał przygotować się do zdania zaległych dwóch lat materiału z rozszerzonej geografii. Tylko zdany egzamin był warunkiem do przyjęcia syna na rozszerzenie z geografii. Przez całe wakacje dzięki wspólnej pracy z Panią Wiesławą syn nadrobił zaległy materiał i pomyślnie zdał cały zaległy materiał. Klasa trzecia to dalsza ogromna praca pedagogiczna Pani Wiesławy z moim synem. Było to nie tylko uczenie technik radzenia sobie z problemami szkolnymi, ale systematyczne budowanie motywacji do samodzielnej pracy i samodzielnego pokonywania problemów. Uwieńczeniem tej prawie dwuletniej pracy był zdany z dobrym wynikiem egzamin maturalny, który z kolei pozwolił na dostanie się na wybrany przez mojego syna kierunek studiów. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć tylko tyle, że żałuje, że nie mieliśmy okazji do spotkania Pani Wiesławy na wcześniejszych etapach edukacji szkolnej mojego syna, ponieważ na pewno uniknęlibyśmy wielu późniejszych problemów i stresujących sytuacji. Śmiało mogę polecić Panią Wiesławę, jako doskonałego pedagoga, który jest w stanie bardzo umiejętnie dotrzeć do ucznia, zrozumieć jego problemy, zmotywować i nauczyć jak działać i samodzielnie sobie radzić z tymi problemami.”