team-8-1

Monika

Mama 11 latka

“Pani Wiesia jest świetnym profesjonalistą, który umie zachęcić dziecko do nauki. Jej pełne dobroci serce, cierpliwość, wiara w ucznia dodają mu skrzydeł i zapału do nauki. Pełna energii i poczucia humoru zamienia naukę w czystą przyjemność. Dzięki poleceniu od mojej przyjaciółki, której dziecko również uzyskało pomoc w nauce, dotarłam do Pani Wiesi i jestem bardzo zadowolona z postępów mojego dziecka. Widzę efekty wspierania wysiłków mojego dziecka zmierzających do poprawy umiejętności pisania i czytania. Różnorodność na zajęciach powoduje, że moje dziecko z niecierpliwością i radością oczekuje na kolejne spotkanie. Nie ma mowy o rezygnacji z zajęć bez ich odrobienia. W sobie wiadomy sposób Pani Wiesia potrafiła dotrzeć do mojego dziecka zniechęconego nauką w szkole. Moje dziecko uczące się w publicznej szkole miało kontakt z różnymi pedagogami, którzy raczej zniechęcali go do nauki m.in. piętnując jego braki, mimo opinii z poradni pedagogiczno – psychologicznej o trudnościach w nauce. Pani Wiesia była jednym z niewielu nauczycieli, których spotkał na swej drodze, którzy pokazali mu, że nauka może być przyjemna i warto się starać. Pani Wiesia potrafi zachęcić go do dodatkowego wysiłku, chwali jego postępy, przypomina o pozytywnych zmianach w jego umiejętnościach, nagradza jego wysiłki, tłumaczy konieczność dodatkowych ćwiczeń w domu. Moje dziecko wychodzi z zajęć podniesione na duchu i pełne motywacji do nauki. Pani Wiesia potrafi przekonać moje ruchliwe dziecko do nauki, dostosowuje materiał do jego umiejętności, robi przerwy na specjalne ćwiczenia ruchowe, ma z nim świetny kontakt. Cieszę się, że moje dziecko miało szczęście spotkać na swojej drodze Panią Wiesię , której motywacja do pracy i chęć pomocy innym jest tak duża. Rozmaite ćwiczenia, porady dotyczące sposobów postępowania z dzieckiem o specyficznych trudnościach w nauce są bezcenne!!! Cieszę się, że biorę udział w zajęciach mojego dziecka i mogę w domu dodatkowo wesprzeć dziecko widząc jak należy wykonywać różne ćwiczenia. Obserwując ich współpracę jestem pełna podziwu dla umiejętności Pani Wiesi. Wszystkim polecam współpracę z Panią Wiesią.”